De peilers van ondernemerschap: Veiligheid en vertrouwen in de spotlight

Zie jij veiligheid en vertrouwen als de kern van jouw praktijk of onderneming?

Ga ze zien als de onzichtbare krachten die relaties voeden, groei mogelijk maken en onze veerkracht vergroten?

Maar laat ik eerst de verschillen tussen veiligheid en vertrouwen verhelderen. Want zowel qua betekenis als in de manier waarop we ze toepassen zit een wezenlijk verschil dat een grote impact kan hebben op jouw resultaten in leven en werk.

Je veilig voelen gaat in het algemeen over jezelf beschermen tegen schade, gevaar of risico. Dit kan fysieke veiligheid betreffen, zoals bescherming tegen letsel of gevaarlijke omstandigheden. Maar het gaat ook over emotionele veiligheid, zoals het gevoel van comfort en zekerheid in je leven en in de groei van je praktijk en interactie met je klanten. Je veilig voelen draait vaak om meetbare aspecten, zoals bijvoorbeeld je geborgen voelen door je naaste omgeving, het implementeren van beveiligingsmaatregelen, het voorkomen van een faillissement of het waarborgen van naleving van regels en voorschriften.

Vertrouwen, aan de andere kant, heeft meer te maken met geloof, geloofwaardigheid en betrouwbaarheid. Het gaat om de overtuiging dat iemand of iets eerlijk, betrouwbaar en competent is. Daarom berust vertrouwen vaak op ervaring, consistent gedrag en transparantie. Het gaat niet alleen om het geloof dat iemand geen schade zal toebrengen, maar ook om het geloof dat zij zullen handelen in lijn met verwachtingen en normen. En vertrouwen gaat ook verder. Het is het diepe weten dat we kunnen vertrouwen op onszelf, op anderen en op het universum, zelfs als de omstandigheden onzeker zijn.

Ook al zijn veiligheid en vertrouwen dus twee verschillende begrippen, ze zijn wel nauw met elkaar verbonden. Je herkent het waarschijnlijk wel dat je je meestal veiliger voelt in situaties of relaties waarin je vertrouwen hebt, omdat je gelooft dat jouw belangen gerespecteerd en beschermd worden door de ander. Omgekeerd kan het gevoel van veiligheid bijdragen aan het vergroten van vertrouwen, omdat je je comfortabeler voelt in situaties en relaties waarin je je veilig voelt. Het is dan gemakkelijker om je open of kwetsbaar op te stellen.

Het ontwikkelen van vertrouwen begint in onszelf – denk aan onze capaciteiten, onze intuïtie en onze waarde. Verderop in deze Co-inspiratie geef ik je graag een aantal praktische oefeningen waarmee je je vertrouwen kunt vergroten.

Verloren vertrouwen?

Jammer genoeg is er niet veel nodig om vertrouwen te verliezen. Wat de aanleiding ook is, het verlies van vertrouwen kan een uitdagende en pijnlijke ervaring zijn. Miscommunicatie, het niet respecteren van grenzen of het niet nakomen van verwachtingen zijn maar een paar manieren waarop vertrouwen verloren kan gaan. Dat je daardoor in relaties een gevoel van onzekerheid, twijfel en angst kan ervaren, is een logisch gevolg.

Maar gelukkig kunnen we vertrouwen herstellen. Het vraagt om moed, openheid en de bereidheid om de nodige stappen te zetten. Het vereist ook geduld en begrip van alle betrokken partijen, en ook het vermogen om te leren en te groeien vanuit de ervaring. Ondanks dat het herstellen van vertrouwen tijd en inspanning kan vragen, kan het uiteindelijk leiden naar een diepere en meer verbindende relatie dan voorheen. En dat kunnen we alleen maar toejuichen.

Persoonlijk voorbeeld

Mijn bewustwordingsproces begon in 1998. Er ging een scheiding aan vooraf. De periode erna heeft  me geholpen steeds meer mijn schaduwkanten te herkennen en te erkennen, waardoor ik nu in staat ben om ermee om te gaan en mijn veiligheid, vertrouwen en hartenkracht te versterken. Dat komt zowel mezelf, mijn omgeving en ook mijn klanten ten goede.

In mijn leven heb ik herhaaldelijk en al heel vroeg veel van mijn vertrouwen verloren. Dat ik als kind gepest werd heeft bijvoorbeeld geleid tot een staat van voortdurende waakzaamheid. De grootste wond die het verlies van vertrouwen bij mij heeft veroorzaakt, is het gevoel in de steek gelaten te worden.

Onlangs ben ik hier nog eens mee geconfronteerd. Toch was het pas op dat moment dat het voor mij, na al die jaren, duidelijk werd welke patronen ik hanteerde wanneer ik getriggerd werd op dat gevoel. Oude gedachten, emoties, overtuigingen en gedragingen, ze wilden allemaal de hoofdrol in de film. Nog nooit was het voor mij zo duidelijk hoe ik er het vertrouwen in mezelf mee kon vergroten. Ik voelde me veilig en stond mezelf toe helemaal in mijn emotie te zakken, ze helemaal te doorleven en openlijk en kwetsbaar te delen hoe pijnlijk het kon zijn. En ook hoe lang ik mezelf in die pijn en dat verdriet heb gehouden. Ik nam volledige verantwoordelijkheid voor hetgeen ik ervoer. Het leverde me mededogen en een gevoel van gedragenheid op omdat ik het niet meer hoefde te dragen.

Laat vertrouwen bloeien

Als mens en ondernemer streef ik naar puurheid en verbinding in al mijn interacties. Puurheid betekent authentiek zijn, trouw blijven aan mijn kernwaarden en mijn hart openstellen voor anderen.

Het gaat erom dat we leren te tonen wie we zijn, zonder maskers of pretenties. Dat verbindt en zorgt voor het ontwikkelen van diepe, oprechte relaties gebaseerd op empathie, begrip en mededogen. Door puurheid en verbinding na te streven, kunnen we een veilige en ondersteunende ruimte creëren waarin vertrouwen voor onszelf en onze omgeving kan bloeien. Dat komt natuurlijk je persoonlijke en zakelijke kant ten goede omdat je uitstraalt waar anderen zich toe aangetrokken voelen.

“Het leven is een spiegel; als je lacht, lacht de spiegel terug.” – Zen-proverb

Omarm de kracht van het niet weten

Je bent waarschijnlijk gewend om je klanten te begeleiden door middel van empathie, inzicht en gevoeligheid. Het idee van het niet weten kan dan tegenstrijdig lijken omdat het bij jou draait om het bieden van begeleiding en het geven van antwoorden. Toch kan juist het omarmen van het niet weten een diepe impact hebben op zowel jou, je onderneming en/of je klanten.

Het niet weten opent de deur naar een ruimte van mogelijkheden en ontdekkingen. In plaats van vast te houden aan vooraf bepaalde antwoorden of oplossingen, kun je samen met je klant of als ondernemer de reis van ontdekking maken. Dit zorgt voor een sfeer van samenwerking en gelijkwaardigheid, waarin je jezelf openstelt voor nieuwe inzichten en groei.

Bovendien biedt het niet weten ruimte voor creativiteit en intuïtie. Je bent als HSP coach of therapeut vaak sterk verbonden met je intuïtie en gevoelens. Door het niet weten toe te laten, geef je ruimte aan je intuïtieve wijsheid. Je ontdekt misschien een andere en diepere waarheid of verkent nieuwe benaderingen die wellicht buiten jouw comfortabele kaders liggen. Nieuwe ruimte toestaan kan leiden tot innovatieve manieren en verdiepende inzichten en/of doorbraken in jouw manier van ondernemen.

Het niet weten nodigt ons ook uit naar een dieper begrip van kwetsbaarheid en menselijkheid. Je bent misschien gewend om gezien te worden als de expert die alle antwoorden heeft. Maar, door toe te geven dat je niet alles weet, creëer je een ruimte waarin je je vrij voelt om je eigen kwetsbaarheid te delen en je gesteund te voelen in jouw menselijk proces van groei en zelfontdekking.

Kortom, het omarmen van het niet weten opent de deur naar nieuwe mogelijkheden, creativiteit en diepgaande verbindingen met jezelf, je naaste omgeving en je klanten. Het is een krachtig hulpmiddel dat je kan helpen om een dieper niveau van begeleiding en transformatie te bereiken.

Vergeet niet je grenzen te stellen

Hoewel het omarmen van het niet weten vele voordelen biedt, is het belangrijk om te erkennen dat er ook valkuilen kunnen zijn. Een van de belangrijkste valkuilen is het risico van het vervagen van je grenzen.

Wanneer je te veel nadruk legt op het niet weten, kun je het gevoel van richting of doel verliezen. Zowiezo kan dit bij klanten leiden tot een gevoel van onzekerheid en frustratie omdat ze niet de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben.

Een andere valkuil is het vermijden van verantwoordelijkheid. Soms kan het omarmen van het niet weten worden gebruikt als een excuus om geen actie te ondernemen of geen verantwoordelijkheid te nemen voor de richting van de praktijk of het begeleidingsproces. Dit kan leiden tot passiviteit en een gebrek aan daadkracht, wat uiteindelijk de effectiviteit van de coaching of therapie kan ondermijnen.

Het is daarom super belangrijk om voor jezelf een evenwicht te ontwikkelen door te bepalen waar jouw grens ligt en die, als nodig, duidelijk te maken en consequent toe te passen en te handhaven. Grenzen beschermen onze energie. Ze zorgen voor een gezonde balans tussen geven en ontvangen, en stellen ons in staat om onze waarde te erkennen en te bewaken. Door grenzen te stellen, tonen we respect voor onszelf en anderen, wat de basis vormt voor diepgaand vertrouwen, waardoor het gemakkelijker wordt om te durven vertrouwen op het niet weten.

Door je hiervan bewust te zijn, kun je als coach of therapeut effectiever zijn in het opbouwen en uitbreiden van je pad van groei en zelfontdekking, en van je praktijk.

Lekker zelf aan de slag

Soms hebben we een innerlijke connectie nodig om bij een bepaald gevoel te komen waardoor we in staat zijn om vanuit een veilig gevoel te werken aan ons vertrouwen. Ik herinner me nog dat een coach tegen me zei: ‘Roep gewoon een liefdevol gevoel op om in die energie te zakken.’ Ik had er toen geen idee van hoe ik een liefdevol gevoel kon oproepen. Maar het antwoord bleek simpel. Want muziek, geuren, geluiden, materialen, kleuren en nog zoveel meer, kunnen gevoelens oproepen. Met name muziek en geuren spraken mij aan. En nu ik deze Co-inspiratie voor jou zit te schrijven, is die herinnering weer teruggekomen en heb ik me mede laten inspireren door de geur ‘Sweet Grace’ van de Bridgewater candle company. Een voor mij zachte, liefdevolle, tedere en engelachtige geur die me een gevoel van geborgenheid en vertrouwen geeft.

Ik heb een aantal praktische oefeningen voor je verzameld waarmee je zelf je vertrouwen kunt vergroten. Kies er één of twee die bij je passen en ga er lekker mee aan de slag. Probeer het eens tien dagen en kijk wat het met je vertrouwen doet.

Van binnenuit stralen: Het innerlijke werk van vertrouwen

Zelfvertrouwen en mededogen zijn de basis voor het uitstralen van vertrouwen naar anderen. Neem dagelijks een momentje voor zelfreflectie en schrijf op wat je dankbaarheid, successen en persoonlijke groei zijn. Sta stil bij je innerlijke kracht en benadruk je eigen capaciteiten en kwaliteiten.

Balans tussen risico en zelfzorg: vertrouwen in actie

Leer de kunst van het vinden van de juiste balans tussen het nemen van zakelijke risico’s en het zorgen voor je eigen welzijn. Stel een lijst op van kleine stappen die je kunt nemen om je comfortzone uit te dagen en jezelf uit te dagen. Begin met kleine risico’s en vier je successen, hoe klein ze ook zijn.

Vertrouwen als magneet: Het aantrekken van ideale klanten

Ontdek hoe het uitstralen van vertrouwen leidt tot het aantrekken van klanten die resoneren met jouw waarden en benadering. Schrijf een brief aan je ideale klanten waarin je beschrijft hoe je hen kunt helpen en welke unieke waarde je te bieden hebt. Visualiseer vervolgens hoe je deze ideale klanten aantrekt en met hen samenwerkt.

Transparantie en eerlijkheid: Bouwstenen van vertrouwen

Verken het belang van openheid en eerlijkheid in al je zakelijke interacties, en hoe dit bijdraagt aan het vertrouwen van je klanten. Oefen met openhartige communicatie door jezelf uit te dagen om eerlijk en direct te zijn in je interacties, zonder angst voor oordeel. Dit kan zowel professioneel als persoonlijk zijn.

Waarden: Het belang ervan in vertrouwen

Waarden vormen de kern van wie we zijn en wat we nastreven, en spelen een cruciale rol in het opbouwen van vertrouwen. Neem de tijd om je waarden te identificeren door middel van zelfreflectie. Zoek een lijst van waarden op het internet, beperk je tot maximaal tien persoonlijke waarden. Schrijf ze op en rangschik ze op basis van hun belang voor jou. Kies vervolgens één waarde die je de komende tijd extra aandacht wilt geven in je werk. Bedenk concrete manieren waarop je deze waarde kunt belichamen in je interacties met klanten en collega’s, en committeer jezelf eraan om hier consistent naar te handelen. Observeer hoe het versterken van deze waarde bijdraagt aan het opbouwen van vertrouwen en verbinding in je werk.

Vertrouwen in de toekomst: Groeien en evolueren als HSP-ondernemer

Leer hoe het blijven investeren in je persoonlijke en professionele ontwikkeling bijdraagt aan het versterken van het vertrouwen in jouw ondernemersreis. Stel een persoonlijk plan op en bepaal op welk gebied je wilt groeien en evolueren. Neem concrete stappen om jezelf te blijven uitdagen en ontwikkelen, zowel op professioneel als persoonlijk vlak.

.

Ik besef heel goed dat het niet altijd gemakkelijk is om met jezelf aan de slag te gaan en aan de slag te blijven. De stemmetjes, excuses en escapes liggen altijd op de loer om je weg te houden bij verandering. Wees gerust, dit is voor het grootste deel van de mensheid het geval. Maar als jij tot hier hebt gelezen, dan ben je al veel verder dan menigeen. Je hebt al een inzicht en een bereidheid ontwikkeld om te groeien en te bloeien. Een wijsheid waar je trots op mag zijn.

Ondanks je bereidheid, je goede wil en nog zoveel meer, heb je wel eens behoefte aan een klankbord, een schouder, een sparring partner of een coach. Als je dat herkent, aarzel dan niet om contact op te nemen. Want alleen dat al, krachtig mens, maakt je weg verder vrij om dichter te komen bij waar je wilt zijn.

Samenvatting

Veiligheid en vertrouwen zijn de bouwstenen van ons leven en werk. Door puurheid en verbondenheid na te streven, open te staan voor het niet weten, grenzen te stellen en actief te werken aan het vergroten van vertrouwen, kunnen we floreren in ons mens ZIJN en ondernemerschap. Het zorgt voor het opbouwen van diepgaande relaties die gebaseerd zijn op wederzijds respect en vertrouwen.

Blijf puur, blijf verbonden en blijf vertrouwen!

Wie is Mariëtte?

Als een ervaren combinatie van business coach en virtual assistant, geloof ik sterk in de kracht van samenwerking. Mijn passie voor dienstbaarheid stelt me in staat om jou te ondersteunen op zowel praktische als strategische niveaus.

Met meer dan 33 jaar ervaring in office management en een decennium als ondernemer, breng ik een unieke combinatie van creativiteit, veelzijdigheid en pure toewijding aan elke samenwerking. Mijn aanpak is persoonlijk, optimistisch en gericht op (online) groei.

Ik help jou bij het optimaliseren van je dagelijkse activiteiten, het schrijven van teksten en het ontwikkelen van strategieën om jouw praktijk te laten groeien. Van praktische ondersteuning tot het bieden van sparring en strategische begeleiding, ik ben er om jou te helpen meer succesvol te zijn.

Met mij samenwerken betekent tijd en geld besparen, zodat je je kunt concentreren op wat echt belangrijk voor je is. Samen streven we naar groei, efficiëntie en gedeelde successen.

Buiten mijn werk geniet ik van het samenzijn met mijn lief Rob, deel ik mijn liefde voor mijn katten, lees ik graag een boek, verdwaal ik graag in mijn geliefde stad Luik, vul ik avonden met outdoor cooking & living, verheug ik me op het delen van heerlijke maaltijden en inspirerende gesprekken met familie, vrienden en collega’s.

Updates ontvangen?

Laten we samen bouwen aan jouw succes en groei. Schrijf je vandaag nog in op de nieuwsbrief of neem contact met me op!

Ben je enthousiast over deze co-inspiratie, deel ‘m dan graag met anderen.

Foto credits zijn voor Daria Shatova & Brett Jordan & Martin Adams & Edu Lauton on Unsplash